Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Agenda

De diagnose dementie op jonge leeftijd en hoe nu verder?

Dinsdag 7 juni 2022 om 19.30u

Online talkshow over de symptomen, diagnose, ondersteuning en aanpak van dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen. Meestal denkt men eerst aan depressie, overspannenheid of relatieproblemen. Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld, geeft dit meer duidelijkheid en rust voor de familie.

Om de diagnostiek en toegang tot zorg voor jonge mensen met dementie te verbeteren is het belangrijk om inzicht te verkrijgen in hoe vaak dementie op jonge leeftijd voorkomt en met welke signalen zij zich presenteren in de huisartsenpraktijk. Dit wordt onderzocht binnen het PRECODE project, geleid door Alzheimer Centrum Limburg. Ook is het belangrijk om geschikte ondersteuning te ontwikkelen passend bij de behoeften.

Te gast zijn: Daisy Kraus, casemanager dementie en prof. dr. Marjolein de Vugt te gast. Ook zullen Jeroen Bruinsma, Kirsten Peetoom en Stevie Hendriks van Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+ meer vertellen over nieuwe diagnostiek en tools die kunnen ondersteunen in het dagelijks leven.

Het webinar wordt gepresenteerd door Kirsten Paulus en is gratis bij te wonen. De inloggegevens opvragen kan via een mail aan: samenvooruitmetdementie@gmail.com

  • Vermeld in de mail s.v.p. uw naam, adresgegevens en telefoonnummer. 
  • Telefonisch aanmelden kan via het nummer: 06 50739831.
  • U krijgt na uw aanmelding een link en een password toegestuurd, waarmee u heel snel, veilig en eenvoudig toegang krijgt tot de livestream.
  • Deelname is gratis.
  • Een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan naar rekeningnummer: NL72INGB 0005073958, t.n.v. Alzheimer onderzoekfonds Limburg, o.v.v. Samen vooruit met dementie.

Tot 7 juni!

Sluit de enquête