Woensdag 15 mei 201

Dialoog rondom Dementie: De invloed dialect op thuisgevoel en welzijn

Woensdag 15 mei is een Dialoog rondom Dementie: “De invloed dialect op thuisgevoel en welzijn”, van 19.00 - 20.30 uur in de Greepzaal op niveau 4 van het Maastricht UMC+. Gastspreker is Jolien Makkinga, Cultureel en Linguïstisch Antropoloog, werkzaam aan het Meertens Instituut en de Universiteit van Maastricht. Makkinga spreekt over de invloed van dialect op het thuisgevoel en welzijn van ouderen die langdurige zorg ontvangen in een verzorgingshuis. De meerderheid van de ouderen vindt de overgang van hun eigen huis naar een verzorgingshuis erg moeilijk. Ondanks dat zorgorganisaties (onder andere met persoonsgerichte zorg) streven naar het creëren van een thuis, is het ervaren van een thuisgevoel voor veel zorgvragers niet vanzelfsprekend. Hoe kan dialect bijdragen aan het versterken van het thuisgevoel? Hoeveel aandacht is er momenteel voor het belang van taal en dialect binnen de zorg? En hoe kan het dialect zo optimaal mogelijk worden ingezet in de zorg voor ouderen?

De toegang is gratis en de zaal is open om 18.30 uur. Aanmelden is niet nodig.