Online talkshow ´Leefstijl, Corona en dementie´

Dinsdag 14 december 2021, 19.30 uur
Dinsdag 14 december start om 19.30u de 3e online talkshow 'Samen vooruit met dementie'. Onderzoeker Kay Deckers, leefstijlcoach Nadine Chudy, huisarts Jean Muris en Math Gulpers, voorzitter van Alzheimer Cafe Parkstad Limburg, zullen u deze avond meer vertellen over mantelzorg en omgaan met mensen met dementie in tijden van COVID-19. Ook komt aan bod wat u zélf kunt doen om de kans op dementie te verkleinen.

Kay Deckers van Alzheimer Centrum Limburg richt zicht in zijn onderzoek op de relatie tussen leefstijlfactoren en de kans op het krijgen van dementie. Hij heeft hiervoor een rekenmodel ontwikkeld waarmee iemand inzicht krijgt in zijn/haar eigen hersengezondheid. Deze ‘’LIfestyle for BRAin health (LIBRA)’’ score bestaat uit 12 risico- en beschermende factoren van dementie. Beschermende factoren zijn: gezonde voeding, laag-tot-matig alcoholgebruik en hoge mentale stimulatie. Risicofactoren zijn: onvoldoende lichaamsbeweging, hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, suikerziekte (diabetes), roken, depressie, overgewicht, coronaire hartziekten en chronische nierziekten. Kay heeft in verschillende grote populatiestudies aangetoond dat mensen met deze risicofactoren op middelbare leeftijd (40-75 jaar) een grotere kans hebben om dementie op latere leeftijd te ontwikkelen. Uit zijn onderzoek bleek ook dat slechts de helft van de Nederlandse bevolking weet dat men iets aan de eigen kans op dementie kan doen.

Aanmelden

  • Aanmelden kan via een mail aan Paula Snijders: p.snijders@hfl.nl
  • Vermeld in de mail s.v.p. uw naam, adresgegevens en telefoonnummer. 
  • Telefonisch aanmelden kan via het nummer: 06 50739831.
  • U krijgt na uw aanmelding een link en een password toegestuurd, waarmee u heel snel, veilig en eenvoudig toegang krijgt tot de livestream.
  • Deelname is gratis.
  • Een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan naar rekeningnummer: NL72INGB 0005073958, t.n.v. Alzheimer onderzoekfonds Limburg, o.v.v. Samen vooruit met dementie.
Sluit de enquête