28 december 2016

Campagne L1mburg helpt onvergetelijk levert € 283.000, - op

Afsluiting van een gedenkwaardige campagne: L1mburg Helpt Onvergetelijk

Eind dit jaar wordt de campagne L1mburg Helpt Onvergetelijk afgesloten met een heel mooi bedrag van € 283.000, -. Deze opbrengst wordt besteed aan diverse onderzoeksprojecten van Alzheimer Centrum Limburg van Maastricht UMC+, waaronder preventie van dementie. Het bedrag is opgehaald tijdens de tv-show L1mburg helpt Onvergetelijk op 21 september jl. en diverse activiteiten georganiseerd door heel Limburg.

€ 283.000,- voor dementieonderzoek in Limburg

Dit jaar vierde Alzheimer Centrum Limburg haar 15-jarig jubileum. Dit is de aanleiding geweest om samen met gemeente Roermond, Alzheimeronderzoekfonds Limburg en L1 de campagne L1mburg helpt onvergetelijk te starten. Deze bewustwordingscampagne geeft aan hoe wij onze samenleving dementievriendelijker kunnen maken en hoe je zelf de risico’s op dementie kunt verminderen. Wethouder Marianne Smitsmans: “In een dementievriendelijke gemeente, zoals Roermond, draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een samenleving waarin mensen met dementie blijven functioneren, zoals deelnemen aan het verenigingsleven en zelfstandig boodschappen doen. Een samenleving waarin ze iets mogen vergeten en worden thuisgebracht als ze verdwalen.” Prof. dr. Frans Verhey, directeur Alzheimer Centrum Limburg en hoogleraar neuropsychiatrie / ouderenpsychiatrie: “Doel was om met deze show minimaal € 150.000 voor Alzheimer Centrum Limburg op te halen voor onderzoeksprojecten naar een betere begeleiding van mensen met dementie en hun naaste familie. Het bedrag is dankzij het Dansgala van de drie gezamenlijke Rotary’s van Maastricht, het Teeke Zingen met Beppie Kraft en de verkoop van vergeet-mij-nietjes veel groter. Daar ben ik natuurlijk heel blij en vooral dankbaar voor.”