Up-to-date gids voor jonge mensen met dementie

Dementie op jonge leeftijd treft naar schatting 14.000 tot 17.000 Nederlanders. Dit   heeft niet enkel een grote impact op deze personen zelf, de partner en zijn   gezin, maar ook collega's en werkgevers, de nog levende ouders, klasgenoten   en vrienden van de kinderen, professionals en vrijwilligers in de thuiszorg, psychologische zorg, ouderenzorg en ziekenhuizen.

Wat we dementie noemen, omvat een complex geheel aan ziektes, symptomen, behandelingen en verschijningsvormen. Mensen met dementie op jonge leeftijd vormen hierin een aparte groep met specifieke problemen en uitdagingen. Toch worden ze vaak over het hoofd gezien, en worden ook gezin, vrienden en zorgverleners na de diagnose met vele vragen geconfronteerd.

Deze nieuwe editie van Dementie op jonge leeftijd is een volledige, up-to-date gids voor jonge mensen met dementie, hun familie en hulpverleners die op zoek zijn naar een omvattend beeld bij de aandoening. Zowel voor mensen die nog maar pas geconfronteerd worden met dementie als voor zij die er al langere tijd mee te maken hebben, biedt het de meest recente inzichten. Dit boek behandelt elk aspect van het leven met dementie, van symptomen en diagnose over medicatie en behandeling, tot de gevolgen voor het gezin en de bestaande vormen van ondersteuning voor alle betrokkenen. Met persoonlijke getuigenissen, concrete tips en een rijkdom aan informatie die helpt bij het herwinnen van de controle over het leven. Het boek kost € 25,99. ISBN: 9789401467186.

Marjolein de Vugt is gezondheidszorgpsychologe en hoogleraar psychosociale innovaties bij dementie aan het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht, en hoofd van het Alzheimer Centrum Limburg. Ze is als hoofdonderzoeker betrokken bij diverse studies naar het functioneren en de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met de diagnostiek en begeleiding bij dementie op jonge leeftijd op de geheugenpoli van het MUMC+. Marjolein de Vugt was onlangs nog te zien in de tv-serie Restaurant Misverstand. Hier liet ze zien hoe we mensen met dementie zo goed mogelijk kunnen helpen en blijven betrekken.
Sluit de enquête