17 juni 2016

Interview met Chantalle Grouwels, Marjolein de Vugt en Jacqueline Winter in Chapeau Magazine

De ziekte van Alzheimer grijpt wild om zich heen. Ook in Limburg waar de vergrijzing verhoudingsgewijs groot is, stijgt het aantal mensen dat aan deze ziekte lijdt zienderogen. Alzheimer Centrum Limburg onderzoekt het ontstaan en verloop van de ziekte en wil de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten verbeteren. Ook werkt het centrum - gesteund door Health Foundation Limburg (HFL) - aan een grotere maatschappelijke bewustwording voor deze slopende ziekte. Een gedreven comité van aanbeveling gaat op 21 september tijdens Wereld Alzheimer Dag gezamenlijk met L1, gemeente Roermond en Alzheimeronderzoeksfonds Limburg in de Roermondse ECI Cultuurfabriek een tv-marathon organiseren. Doel is zowel geld ophalen voor onderzoek naar preventie van dementie, als het taboe op dementie proberen te doorbreken.

Klik hier en lees het volledige interview met Marjolein de Vugt, Jacqueline Winter en Chantalle Grouwels in Chapeau Magazine van juni/juli 2016. 

http://www.chapeaumagazine.com/nl/headlines/2016/06/alzheimer-centrum-limburg-15-jaar-onvergetelijk-aanwezig/