'Mijn Breincoach' helpt bij het bevorderen van de hersengezondheid

‘Mijn Breincoach’ helpt bij het bevorderen van de hersengezondheid

Dr. Sebastian Köhler en dr. Martin van BoxtelDr. Sebastian Köhler en dr. Martin van BoxtelHoewel onderzoekers steeds meer te weten komen over dementie, is de ziekte vooralsnog niet te genezen. Wel komen onderzoekers steeds meer te weten over de oorzaken van de ziekte! Met deze kennis ontwikkelen Dr. Sebastian Köhler en dr. Martin van Boxtel, beiden verbonden aan Alzheimer Centrum Limburg, Mijn Breincoach. Dit is een preventiecampagne die mensen attendeert op het belang van een goede hersengezondheid, persoonlijke risicofactoren in kaart brengt en mensen middels een persoonlijk preventief actieplan ondersteunt bij het verbeteren van hun hersengezondheid.


“Als je dementie vergelijkt met 20 jaar geleden, dan is het aantal mensen met dementie in absolute aantallen gestegen. Maar relatief gezien worden minder oudere mensen dement”, vertelt Sebastian Köhler. “Studies van 20 jaar geleden die zijn herhaald - met dezelfde methodologie - laten zien dat er 20% minder mensen zijn met dementie. Experts zeggen dat dit komt, doordat de leefstijl is veranderd. Mensen zijn bewuster gaan leven. We hebben in een eigen onderzoek een aantal risicofactoren geïndiceerd, waarvan wij weten dat deze het risico verhogen: bloeddruk, roken, alcohol, stemming, diabetes, lichaamsbeweging, obesitas, cholesterol, hart- en vaatziekte, voeding, nierziekte en mentale stimulatie.”
 
In samenwerking met drie Europese partners heeft Alzheimer Centrum Limburg een eenvoudige routinetest ontwikkeld, waarmee de actuele hersengezondheid van individuele personen op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart kan worden gebracht. Dit zogenaamde ‘LIBRA-model’ ‘Lifestyle for Brain Health’ geeft mensen inzicht in hun persoonlijk gezondheidsprofiel. “Op basis van de risico-indicatoren hebben we een index gemaakt, die iets vertelt over de hersengezondheid: hoe hoger je scoort in de test, hoe meer kans je maakt op dementie. We laten mensen hun risicoprofiel zien en geven wij aan op welke gebieden zij verbetering kunnen boeken. Want de risicofactoren zijn veranderbaar: door bewuster te gaan leven kun je je hersengezondheid verbeteren. Met behulp van een app en e-coaching gaan we mensen actief coachen bij het maken van leefstijlkeuzes. Op maat! Ook gaan we gaan ze wijzen op gerelateerde diensten in hun directe omgeving, de dichtstbijzijnde sportschool, zwembad of diëtiste. Ze kunnen kiezen uit het aanbod dat het beste bij hun past.”

Martin van Boxtel geeft aan dat mensen vaak wel weten wat goed voor ze is, maar dat ze meestal de drive misen om leefstijlveranderingen te kunnen volhouden. “Daarom laten we de mensen in kleine stappen doelen zetten. Afhankelijk ook van de motivatie. Niet iedereen wil meteen een grote stap zetten. Als je bijvoorbeeld wilt stoppen met roken, dan wil de ene persoon rigoureus stoppen, terwijl de ander zegt ‘ik ga de komende maand vier sigaretten per dag reduceren’. En misschien moet je na een paar maanden wel vaststellen: dit gaat niet lukken. Dat iets te ingrijpend is in het dagelijks leven. Dan ga je een trapje lager inzetten en kijk je of dat werkt. Juist het motiveren van de mensen en het stellen van reële doelen is een belangrijk onderdeel van het proces.”

Het is daarnaast ook een kwestie van patronen doorbreken. Iets dat niet gemakkelijk is, onderstreept Sebastian Köhler: “In Duitsland heb je daar een mooie term voor. Het is ‘der innere Schweinehund’ die je moet overwinnen, want die houdt je in je oude patroon vast. Die houdt niet van verandering. Daar gaan we nu met ons nieuwe project Mijn Breincoach op inzetten: mensen coachen en over de streep trekken!”

Naast de app, e-coach en eventuele hulp van diëtisten of personal coaches krijgen de deelnemers nog meer ondersteuning. “We willen er een community aan verbinden. Het kan heel motiverend werken als je ziet dat meer mensen stoeien met iets waar je zelf ook mee bezig bent. Dat willen we gaan gebruiken om de mensen een steuntje in de rug te geven en om de gestelde doelen te gaan halen, om gemotiveerd te blijven en vooral om dit ook op langere termijn te blijven volhouden.”

Het project zit in de opstartfase. Onlangs hebben de onderzoekers een subsidie ontvangen van de Provincie Limburg. Maar er is meer geld nodig. Op Wereld Alzheimer Dag, 21 september, zal er tijdens een tv-show op L1 uitgebreid aandacht worden besteed aan dit project. “Wij gaan dit straks landelijk gaan uitzetten”, geeft Martin van Boxtel aan. “Maar we beginnen met de Limburgse bevolking. We zitten immers in Limburg! Wij gaan nu onderzoeken wat werkt. Wat niet werkt niet. En hoe we het product beter maken!”

Wilt u meer weten over 'Mijn Breincoach' klik dan hier http://www.alzheimercentrumlimburg.nl/nieuwsbericht/243/lees_meer/

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kay Deckers van Alzheimer Centrum Limburg. E: kay.deckers@maastrichtuniversity.nl

Lees hier ook het interview met dr. Martin van Boxtel en prof. dr. Marjolein de Vugt van Alzheimer Centrum Limburg over MijnBreincoach.