Onderzoek

Onderzoeksresultaten 2012

Onderzoeksproject ‘Partner in Balans’

Participant: drs. L. Boots

Achtergrond

Het programma ‘Partner in Balans’ is erop gericht om de partners van mensen met MCI (milde geheugenproblemen) en lichte dementie de balans te houden tussen het zorgen voor hun partner en het behouden van hun eigen leven. Dit wordt bewerkstelligd door partners te laten inzien wat hun draagkracht en draaglast is, zodat ze beter in balans kunnen blijven, zichzelf preventief kunnen versterken en overbelasting kunnen voorkomen. Het programma is een zelfmanagementprogramma. Partners van mensen met MCI leren als deelnemer ongewenste situaties te herkennen, belemmeringen te identificeren en oplossingen te vinden. Dit heeft als doel dat partners beter met de situatie om kunnen gaan en zich kunnen aanpassen aan hun nieuwe rol als mantelzorger. Zelfmanagementinterventies bestaan al voor patiënten en mantelzorgers van andere chronische ziekten. Uit onderzoek blijkt dat ze leiden tot een verminderde zorgvraag en arbeidsbesparing, wat zeer gunstig is voor deze financieel moeilijke tijden in de GGZ. Met het oog op het komende tekort in de beroepsbevolking wordt het programma aangeboden via internet, zodat ondanks de vermindering in personeel, toch aan de verhoogde zorgvraag tegemoet wordt gekomen.

Inhoud onderzoek

Er is een aantal groepsinterviews gehouden met 24 partners van mensen met MCI en dementie in verschillende stadia. Op basis van de uitkomsten van de  groepsinterviews met de partners en interviews met professionals zijn een aantal modules ontwikkeld, waar men in een vroeg stadium vooral aandacht aan zou willen besteden:

 • communicatie met partner en omgeving;
 • balans in activiteiten;
 • sociale relaties en steun;
 • acceptatie;
 • focus op het positieve;
 • omgaan met spanning;
 • onzekerheid over de toekomst;
 • inzicht in jezelf;
 • de veranderende partner.

Naar aanleiding van deze bevindingen is een cursus ontwikkeld: Partner in Balans. Deze cursus bestaat uit:

 • een intakegesprek met een aangewezen coach (psycholoog, casemanager, praktijkondersteuner). Centraal staat de vraag wat men wil bereiken met dit programma en waar men aandacht aan wil besteden;
 • een periode van 8 weken waarin men eigen gekozen modules kan volgen. Elke module bestaat uit een inleidend filmpje van een ervaringsdeskundige, een geschreven inleiding met informatie, een reflectieopdracht op de eigen situatie en een stappenplan om tot een aangepaste of meer gewenste situatie te komen;
 • tijdens het programma is er mailcontact met de coach, hulp bij en feedback op het stappenplan;
 • tijdens en na afloop van het programma kan men met andere partners discussiëren op het forum(over de modules, of bijvoorbeeld om elkaar te voorzien van tips);
 • tot slot een afsluitend eindgesprek met de coach, waarin de verwachtingen en resultaten worden besproken.