Organisatie

Alzheimer Centrum Limburg en Health Foundation Limburg, het fondsenwervende bureau van Maastricht UMC+, hebben hun krachten gebundeld in de strijd tegen dementie. Onder de naam Alzheimer onderzoekfonds Limburg zetten de twee organisaties zich in om meer aandacht te vragen voor de problematiek rondom de ziekte en het belang van meer geld voor onderzoek in Limburg.

Beppie Knubben Beppie Kraft, ambassadeur van Alzheimer onderzoekfonds Limburg: "Ik wil het taboe rond dementie doorbreken. Ik ben zelf een ervaringsdeskundige omdat mijn moeder de ziekte van Alzheimer had. Laat goed tot je doordringen dat het iedereen kan overkomen - dus ook jou - en praat er gewoon over. Wees een voorbeeld. Ik ben blij dat ik iets kan betekenen voor Alzheimer onderzoekfonds Limburg."

Lees hier het interview met Beppie Kraft in Nummer1 (december 2017).