Overweegt u om te doneren aan Alzheimer onderzoekfonds Limburg? Dan is het goed om te weten dat wij een ANBI status hebben. Hierdoor hoeven wij geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen wij geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor u betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, leest u meer op de website van de belastingdienst.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Alzheimer onderzoekfonds Limburg kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut inzet. Om aangewezen te worden als ANBI moet Alzheimer onderzoekfonds Limburg aan een aantal voorwaarden voldoen. Alzheimer onderzoekfonds Limburg is een fonds van  Health Foundation Limburg. Bij de ANBI-status hoort dat u hier een overzicht ziet van onze belangrijkste gegevens. 

Contactgegevens

Gaetano Martinolaan 85-1e etage
6229 GS Maastricht
T +31(0)43 407 73 61 of 06 50739831 tijdens kantoortijden
F +31(0)43 407 11 14

E: info@hfl.nl
RSIN / fiscaal nummer: 807328194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bestuur Health Foundation Limburg

 • Dhr. drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter
 • Dhr. drs. J.L.J. Habets, RC, penningmeester
 • Mw. N.H.C.M. Panis, secretariaat

Team Fondsenwerving

 • Mw. drs. H.J. Griede, directeur Health Foundation Limburg
 • Mw. M. Kooman-de Vet, fondsenwerver Hart en vaat onderzoekfonds Limburg
 • Dhr. M.W.A. Bourgonje, senior fondsenwerver Kanker onderzoekfonds Limburg
 • Dhr. P.F. van Ballegooie, fondsenwerver Kanker onderzoekfonds Limburg
 • Mw. A. Geelen, fondsenwerver Kinder onderzoekfonds Limburg
 • Mw. drs. P.A.E.M. Snijders, senior fondsenwerver Alzheimer onderzoekfonds Limburg en Jonge brein onderzoekfonds Limburg

Doelstelling Health Foundation Limburg

 • Het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van de gezondheidszorg, uitgaande van en binnen de doelstellingen van het Maastricht UMC+ en de met hem geaffilieerde instellingen zulks in nauw en gestructureerd overleg en in samenwerking met het wetenschappelijk en geneeskundig onderzoek en onderwijs met name in de provincie Limburg in het bijzonder in het Maastricht UMC+.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 • Zie voor meer informatie de brochure op deze pagina of kijk op de website van Health Foundation Limburg.

 

Brochure Health Foundation Limburg
Sluit de enquête