Overweegt u om te doneren aan het Alzheimer onderzoekfonds Limburg? Dan is het goed om te weten dat wij een ANBI status hebben. Hierdoor hoeven wij geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen wij geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor u betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, leest u meer op de website van de belastingdienst.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Alzheimer onderzoekfonds Limburg kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet Alzheimer onderzoekfonds Limburg aan een aantal voorwaarden voldoen. Alzheimer onderzoekfonds Limburg is een fonds van  Health Foundation Limburg. Bij de ANBI-status hoort dat u hier een overzicht ziet van onze belangrijkste gegevens. 

Contactgegevens
Gaetano Martinolaan 85-1e etage
6229 GS Maastricht
T: +31(0)43 407 73 61  tijdens kantoortijden
E: info@hfl.nl
RSIN/fiscaal nummer: 807328194                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bestuur Health Foundation Limburg
Dhr. drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter
Dhr. drs. J.L.J. Habets, RC, penningmeester
Mw. N.H.C.M. Panis, secretariaat

Team Fondsenwerving
Mw. drs. H.J. Griede, directeur Health Foundation Limburg
Dhr. M.W.A. Bourgonje, senior fondsenwerver Kanker onderzoekfonds Limburg
Mw. drs. Y.J.G.E. Kerkhofs, fondsenwerver Alzheimer onderzoekfonds Limburg en Jonge brein onderzoekfonds Limburg
Mw. M. Kooman-de Vet, fondsenwerver Hart en vaat onderzoekfonds Limburg
Mw. L. Rutten, fondsenwerver Kinder onderzoekfonds Limburg

Doelstelling Health Foundation Limburg
Het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van de gezondheidszorg, uitgaande van en binnen de doelstellingen van het Maastricht UMC+ en de met hen geaffilieerde instellingen zulks in nauw en gestructureerd overleg en in samenwerking met het wetenschappelijk en geneeskundig onderzoek en onderwijs met name in de provincie Limburg in het bijzonder in het Maastricht UMC+.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Zie voor meer informatie de brochure op deze pagina of kijk op de website van Health Foundation Limburg.

 

Brochure Health Foundation Limburg
Sluit de enquête