Steun

Sepa

SEPA

Per 1 januari 2014 is Alzheimer onderzoekfonds Limburg over gegaan op SEPA en IBAN. Het doel van SEPA is om een eenvoudiger en efficiënter betalingsverkeer te creëren in Europa. Voor u verandert er niet veel, maar op de achtergrond gaat er wel veel veranderen. Hieronder leest u wat precies. 

Wat is SEPA?

Per 1 februari 2014 is er geen verschil meer tussen binnenlandse en Europese betalingen en incasso’s. Op dezelfde manier betalen in heel Europa. Dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). De grootste verandering is dat alle bankrekeningnummers per 1 februari 2014 maar liefst 18 tekens zullen hebben. Wilt u weten wat uw IBAN-nummer is? Klik dan hier

Wat verandert er allemaal? Wat betekent dit voor u?

  • Het rekeningnummer van Alzheimer onderzoekfonds Limburg is NL72 INGB 0005 073958.
  • Bij machtigingen kunt u nog uw oude rekeningnummer gebruiken. Wij passen uw rekeningnummer aan naar een IBAN-rekeningnummer;
  • Uw bestaande machtiging wordt automatisch omgezet naar een SEPA-machtiging,u hoeft hier niets voor te doen. Op uw afschrift kunt u ons als incassant herkennen aan ons IncassantID: NL82ZZZ529353020000.
  • Iedere machtiging krijgt een uniek nummer, de zogenaamde mandaatID. Deze kunt u terugvinden op uw afschrift.
  • Het incassomoment blijft ongewijzigd (rondom de 15de van de maand).
  • Wij versturen binnen twee weken nadat u donateur bent geworden een bevestigingsbrief. In deze brief staan de gegevens van de door u verstrekte machtiging inclusief het incassantID en het mandaatID.

Checken wat uw IBAN-rekeningnummer is?

Met deze service, ondersteund door de Nederlandse banken, kunt u van Nederlandse rekeningnummers de bijbehorende IBAN vinden: www.ibanbicservice.nl