Periodiek schenken

Overweegt u om te doneren aan het Alzheimer onderzoekfonds Limburg? Dan is het goed om te weten dat wij een ANBI status hebben. Hierdoor hoeven wij geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen wij geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor u betekent dit dat uw giften, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen, fiscaal aftrekbaar zijn.

Particuliere gift

Indien u als particulier een relatief hoog bedrag doneert aan Alzheimer onderzoekfonds Limburg, dan komt u in aanmerking voor belastingaftrek. 

Periodieke schenking

Met een periodieke schenking geeft u minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag aan het Alzheimer onderzoekfonds Limburg. Periodiek schenken heeft als voordeel dat u maximaal kunt profiteren van belastingaftrek. Uw periodieke schenking kunt u namelijk volledig van uw inkomstenbelasting aftrekken. Vanaf 1 januari 2023 is de maximale aftrek van 250.000 euro per jaar. Uw voordeel kunt u berekenen met behulp van de schenkcalculator voor periodieke giften tot 10.000 euro per jaar. Klik hier om het zelf te berekenen.

Voor het opmaken van een schriftelijke overeenkomst kunt u dit formulier gebruiken. Na ondertekening van deze overeenkomst door u en het Alzheimer onderzoekfonds Limburg, ontvangt u een kopie van deze akte, waarmee u bij de Belastingdienst kunt aantonen dat uw schenkingen volledig aftrekbaar zijn. Hetr is mogelijk om via een incasso-opdracht de schenking te betalen of zelfs jaarlijks over te maken.

Zakelijke giften

Een gift kan geheel aftrekbaar zijn (belastingvrije gift) als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot).

Niet-zakelijke giften door onderneming

Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden:

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen

Een niet-zakelijke gift is onder voorwaarden (deels) aftrekbaar. Aftrekbaar zijn giften die (aantoonbaar met schriftelijke bewijzen) zijn verricht aan een algemeen nut beogende instelling, bijvoorbeeld Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg. Het totale bedrag aan giften moet hoger zijn dan € 227,--. De aftrek bedraagt ten hoogste tien procent van de winst. Het is dus afhankelijk van de winst van uw organisatie in hoeverre de gift in aftrek kan worden gebracht. Er is geen recht op aftrek wanneer er sprake is van verliezen bij uw organisatie.

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, vof)

De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van vijf jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek. Voor specifieke informatie op maat kunt u het beste contact opnemen met uw belastingadviseur of accountant. Meer informatie over het schenken van een belastingvrije gift leest u op de site van de Belastingdienst.

Meer weten? Neem contact met ons op via telefoonnummer (043) 4077 361.

Sluit de enquête