Wetenschappelijk dementieonderzoek

Waarom is onderzoek nodig?

Alzheimer onderzoekfonds Limburg zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan zorg op maat en behandeling van dementie met als resultaat geïntegreerde zorg en onderzoek, gericht op de individuele patiënt en zijn omgeving. 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende is. Door de toenemende vergrijzing in Limburg en het ouder worden van de bevolking zal het aantal mensen dat aan dementie lijdt in onze provincie, de komende decennia meer dan verdubbelen. De behoefte aan hulp wordt de komende jaren steeds groter. Alleen met wetenschappelijk onderzoek kunnen we dit scenario stoppen. Daarom is het belangrijk om nieuwe, aanvullende behandelmethoden te vinden. Alzheimer onderzoekfonds Limburg maakt zich sterk voor medisch-wetenschappelijk onderzoek dat aan nieuwe behandelmethoden van Alzheimer Centrum van het Maastricht UMC+ ten grondslag ligt. Alzheimer onderzoekfonds Limburg zet zich in voor het verkrijgen van gelden voor de onderstaande projecten:

Het nieuwsgierige brein

Het Nieuwsgierige Brein” zal bijdragen aan een beter begrip van de invloed van mentale en sociale activiteiten op het voorkomen van cognitieve achteruitgang en dementie. Door een praktische aanpak willen we de bevindingen vertalen naar een bruikbare preventiemethode en zo een mentaal actieve leefstijl verder promoten. 

Eerste veranderingen van de hersenen bij de ziekte van Alzheimer

Onderzoek heeft aangetoond dat de opstapeling van twee eiwitten in de hersenen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. Echter, het verwijderen van deze eiwitten vertraagt of geneest de ziekte niet. De reden is dat we te laat ingrijpen, op een moment waarop de hersenen al aangetast zijn. Dit onderzoek is gericht op het begrijpen van de vroegste veranderingen in moleculaire, structurele en functionele hersenveranderingen die cognitieve achteruitgang en overgang naar pathologische veroudering voorspellen.

De oorzaken van de ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer kan tegenwoordig al in een vroeg stadium worden vastgesteld door middel van zogeheten biomarkers. Voor de ziekte van Alzheimer zijn dit bepaalde eiwitten in het hersenvocht en de krimp van specifieke hersendelen. Deze biomarkers hangen samen met een achteruitgang in geheugen en andere denkprocessen. Dit onderzoek richt zich op het opsporen van de oorzaken van de ziekte van Alzheimer. 

Het Adoptieproject

Het Adoptieproject is een project waarbij kinderen van groep 7 en/of groep 8 van de basisschool regelmatig op visite gaan bij mensen met dementie. In 2018 is dit mooie initiatief door Alzheimer Nederland als mede-eigenaar omarmd. Alzheimer onderzoekfonds Limburg ondersteunt te activiteiten in Limburg.

Wil je meer weten over de projecten en activiteiten van Alzheimer Centrum Limburg? Bekijk dan dit filmpje. 

 

Sluit de enquête