Wetenschappelijk onderzoek

Waarom is onderzoek nodig?

Alzheimer onderzoekfonds Limburg zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan zorg op maat en behandeling van dementie met als resultaat geïntegreerde zorg en onderzoek, gericht op de individuele patiënt en zijn omgeving. 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende is. Door de toenemende vergrijzing in Limburg en het ouder worden van de bevolking zal het aantal mensen dat aan dementie lijdt in onze provincie, de komende decennia meer dan verdubbelen. De behoefte aan hulp wordt de komende jaren steeds groter. Alleen met wetenschappelijk onderzoek kunnen we dit scenario stoppen. Daarom is het belangrijk om nieuwe, aanvullende behandelmethoden te vinden. Alzheimer onderzoekfonds Limburg maakt zich sterk voor medisch-wetenschappelijk onderzoek dat aan nieuwe behandelmethoden ten grondslag ligt.

Frans Verhey "Alzheimer Centrum Limburg heeft de afgelopen jaren op unieke wijze een koppeling gemaakt tussen vooraanstaanstaand klinisch onderzoek, hoogwaardige patiëntenzorg en innovatieve maatschappelijke projecten. Het is voor ons een uitdaging om nieuwe wetenschappelijke kennis te vertalen naar ontwikkelingen die patiënten direct ook merken. Geen 'ivoren-toren-onderzoek', maar onderzoek dat dicht bij de mensen staat. Dat is waar het om gaat!"

Prof. dr. Frans Verhey, directeur Alzheimer Centrum Limburg en hoogleraar neuropsychiatrie / ouderenpsychiatrie.