Organisatie

Zo werken wij

Alzheimer Centrum Limburg en Health Foundation Limburg - het fondsenwervende bureau van Maastricht UMC+ - hebben hun krachten gebundeld in de strijd tegen dementie. Onder de naam Alzheimer onderzoekfonds Limburg zetten deze twee organisaties zich in om meer aandacht te vragen voor de problematiek rondom de ziekte en het belang van meer geld voor onderzoek in Limburg.
 
Bestuur Alzheimer onderzoekfonds Limburg
Prof. dr. F.R.J. Verhey, voorzitter
Drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter Health Foundation Limburg
 
Stuurgroep
Prof. dr. F.R.J. Verhey, voorzitter
Prof. dr. M. de Vugt, gezondheidspsycholoog en coördinator Alzheimer Centrum Limburg
Mw. E.J.M.C. van de Ven, directeur Health Foundation Limburg
Mw. drs. P.A.E.M. Snijders, senior fondsenwerver Health Foundation Limburg
 
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De goede doelenmarkt staat onder druk. Er is sprake van een economische crisis die lang duurt en zijn tol eist waardoor de inkomsten terug lopen. Maar ook door het feit dat er het afgelopen jaar veel negatieve publiciteit is geweest rondom goede doelenorganisaties. Het goede nieuws is echter dat gezondheidsfondsen qua populariteit nog steeds op de eerste plaats staan. 51% van de mensen vindt gezondheidsdoelen het belangrijkst. Zoals vorig jaar al geconstateerd werd, is de geefmarkt in beweging. De donateur verandert en de eeuwige trouw van de donateur ligt achter ons. Hij wil zelf kiezen waar zijn geld aan besteed wordt, niet alleen aan welk fonds, liever nog kiest hij het onderzoeksproject uit dat bij hem past. De aandacht voor crowdfunding, waar ‘gericht’ geven aan een onderzoek het uitgangspunt is, kent een groeiende populariteit. Maar er is meer dan alleen geld geven, donateurs willen betrokken zijn en op hun manier een bijdrage leveren. De komende tijd zal Alzheimer onderzoekfonds Limburg veel tijd en energie steken in het betrekken van mensen bij het fonds. Alzheimer onderzoekfonds Limburg is op weg naar het bouwen van een eigen community.

Trend is dat goede doelenorganisaties een steeds kleinere rol gaan spelen bij de werving en meer de regisseursrol zullen gaan vervullen. Mensen bepalen zelf waar zij hun geld aan willen geven waarbij de kleinere regionale, lokale doelen steeds een belangrijkere rol zullen spelen. Dichtbij geven wordt steeds actueler voor de gever. Hij wil weten wat er met zijn geld gebeurt.

De inzet van social media waaronder Facebook vergroot mede de bekendheid van het fonds. Echter niet al onze doelgroepen zitten op Facebook. Het substantieel vergroten van de naamsbekendheid vraagt veel aandacht. De potentiële gever moet ons kennen, wil hij kunnen geven! De keuze die gemaakt is om de website van Alzheimer onderzoekfonds Limburg onder te brengen bij de website van Maastricht UMC+ zal mede helpen de bekendheid te vergroten.

Beloningsbeleid
Alzheimer onderzoekfonds Limburg heeft een onbezoldigd bestuur. Er zijn geen werknemers in dienst van van het fonds. De participanten nemen de personeelskosten voor hun rekening.
 
Bestuursverslag
Hieronder vindt u het bestuursverslag 2016 en 2015. Meer informatie vindt u ook op www.hfl.nl.