Donateursbelangen

Alzheimer onderzoekfonds Limburg is aangesloten bij Stichting Donateursbelangen en verklaart en belooft de Donateursbelofte na te leven.

Wij zullen ethische en donateursgerichte fondsenwerving toepassen in het belang van onze donateurs. Als donateur maakt u het voor ons mogelijk gezamenlijk te werken aan onze doelstelling(en).

Als donateur kunt u GRATIS lid worden van de online donateursbelangen community (donateursbelangen.nl/deelnemen).

Omdat wij het gewenst gedrag donateursbelangen naleven en ethische fondsenwerving toepassen mogen wij gebruikmaken van de Donateursbelangen-Badge op onze uitingen.

Voor meer informatie over Stichting Donateursbelangen, zie: donateursbelangen.nl.

Sluit de enquête