Fonds op Naam

Fiscaal voordeel
Een Fonds op Naam kunt u zien als een schenking geoormerkt voor uw eigen geefdoel onder de vlag en in beheer van Alzheimer onderzoekfonds Limburg. U kunt een Fonds op Naam instellen tijdens uw leven of, via een testamentaire beschikking, na uw overlijden. U kunt zelf de naam bepalen, bijvoorbeeld uw eigen naam, de naam van een dierbare of van een bepaald onderzoek. Omdat het fonds binnen Alzheimer onderzoekfonds Limburg valt dat als ‘algemeen nut beogende instelling’ erkend is, betaalt het fonds geen schenk- of erfbelasting. De schenking bij leven is voor u bovendien aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. 

Werk uit handen
Een voorwaarde is dat uw geoormerkte schenking past binnen de geefdoelen van Alzheimer onderzoekfonds Limburg. U bepaalt de naam en het doel. De minimale inleg voor een Fonds op Naam bedraagt € 50.000,--. Wij zorgen ervoor dat uw fonds die projecten en die mensen steunt die u voor ogen heeft. Alzheimer onderzoekfonds Limburg neemt alle administratieve en organisatorische taken voor haar rekening. Wij zorgen ervoor dat het geld wordt besteed aan het specifieke doel en voor de administratieve afhandeling. Zo kan uw Fonds op Naam profiteren van onze kennis en ervaring en wordt u niet belast met de organisatie en administratie.  Hieronder in deze pdf vindt u meer informatie. Heeft u vragen? Neem contact op met Yoke Kerkhofs, fondsenwerver. T: (0)6 50 73 98 31. Of stuur een e-mail naar y.kerkhofs@hfl.nl.

Sluit de enquête